Συχνές Ερωτήσεις

Βρείτε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις

Ποια είναι τα βήματα από τη διάγνωση έως τον καθορισμό του αντινεοπλασματικού φαρμάκου;

  • Βήμα 1 – Ποιες είναι οι πρoϋποθέσεις;

Μπορούν να ελεγχθούν ασθενείς με πρόσφατη διάγνωση καθώς επίσης κα ασθενείς που παρουσίασαν επανεμφάνιση ή μετάσταση. Για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, οι ασθενείς δε θα πρέπει να υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία ή ακτινοβολία κατά τη στιγμή που συλλέγεται το δείγμα του καρκινικού ιστού. Γενικά, συστήνεται διακοπή 2 – 4 εβδομάδων μεταξύ της αντινεοπλασματικής θεραπείας  και της βιοψίας.

  • Βήμα 2Πώς γίνεται ο έλεγχος χημειοευαισθησίας του όγκου;

Στον συγκεκριμένο έλεγχο δεν καλλιεργούνται τα καρκινικά κύτταρα στο εργαστήριο με αναπτυξιακούς παράγοντες. Αυτό εγγυάται πιο ακριβή αποτελέσματα. Δεδομένου ότι δεν αλλοιώνονται τα κύτταρά σας, πρέπει να συλλεχθεί ικανοποιητικό δείγμα του καρκινικού ιστού.

-Πόση ποσότητα δείγματος απαιτείται;

•Συμπαγής όγκος: 1 γραμμάριο βιώσιμου κακοήθους ιστού (ιδανικά)

•Αίμα (σε περίπτωση αιμοποιητικών νεοπλασιών): 7 – 10 ml.

•Μυελός των οστών (σε περίπτωση λευχαιμίας και μυελώματος): 1-3 ml  σε σύριγγα που περιέχει ηπαρίνη.

•Κακοήθη εκχυλίσματα (υπεζωκότα ή περιτονιακών  υγρών): 500 – 1000 ml υγρού με καρκινικά κύτταρα σε ποσοστό μεγαλύτερο από 30% και η αναλογία καρκινικών – μεσοθηλιακών κυττάρων πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 2: 1 με 20.000 μονάδες ηπαρίνης ανά λίτρο.

  • Βήμα 3Πώς γίνεται η σωστή αποστολή του δείγματος;

Εάν έχει προγραμματιστεί χειρουργική εξαίρεση ή βιοψία μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα της Μονάδας Myoncotherapy ώστε να σας αποσταλεί το Kit συλλογής του καρκινικού ιστού και να σας δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες σχετικά με τον ορθό τρόπο αποστολής του δείγματος. Απαιτείται λήψη του δείγματος εντός 48 ωρών — ενώ εξακολουθούν να ζούν τα κύτταρα — για την πραγματοποίηση του ελέγχου χημειοευαισθησίας.

Μεταξύ 85 – 95% των δειγμάτων καρκινικού ιστού που λαμβάνονται στη Μονάδα Myoncotherapy μας παρέχουν βιώσιμα κύτταρα. Υπάρχουν ελάχιστες περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα δείγμα από κακοήθη όγκο να μην περιέχει επαρκή ποσότητα καρκινικών κυττάρων για την διενέργεια της συγκεκριμένης εξέτασης, καθώς επίσης υπάρχουν και σπάνιες περιπτώσεις όπου μειώνεται η βιωσιμότητα των κυττάρων καθοδόν προς το εργαστήριο.Για την αποφυγή των παραπάνω, εάν προγραμματίζεται χειρουργείο η βιοψία  είναι αναγκαία η ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία της σωστής δειγματοληψίας, μεταφοράς και αποστολής του δείγματος.

  • Βήμα 4 – Πώς γίνεται ο έλεγχος χημειοευαισθησίας του όγκου;

Στο εργαστήριο της Μονάδας το δείγμα σας θα εκτεθεί σε διάφορους συνδυασμούς αντινεοπλασματικών φαρμάκων. Ανάλογα με την ποσότητα και την ποιότητα του δείγματος, θα αναλυθεί η απόκριση των καρκινικών κυττάρων σε 8 – 16 φαρμακευτικές ουσίες και συνδυασμούς τους έτσι ώστε να εντοπιστούν εκείνες που αποτελούν την καταλληλότερη θεραπεία για την καταστολή του όγκου.  Τα αποτελέσματα του ελέγχου εξάγονται συνήθως 7 – 15 ημέρες από την παραλαβή των δειγμάτων από το εργαστήριο της Μονάδας Myoncotherapy.

  • Βήμα 5Πώς ερμηνεύονται τα αποτελέσματα του ελέγχου χημειοευαισθησίας;

Έπειτα από την ανάλυση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων του ελέγχου χημειοευαισθησίας αποστέλλεται λεπτομερής αναφορά προς τον θεράποντα ιατρό σας για την συνταγογράφηση του ασφαλέστερου και αποτελεσματικότερου αντινεοπλασματικού φαρμάκου.

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά μου δεδομένα και στα αποτελέσματα των εξετάσεών μου;

Κανείς άλλος εκτός από εσάς, τον θεράποντα ιατρό σας, καθώς και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της μονάδας.

Το βιολογικό μου υλικό είναι ασφαλές;

Το βιολογικό υλικό σε κάθε περίπτωση είναι απόλυτα ασφαλές. Πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες εξετάσεις από το βιολογικό υλικό και αν υπάρχει δυνατότητα κρυοσυντήρησης, αυτό φυλάσσεται σε αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες σε κρυοδεξαμενές υγρού αζώτου. Η μονάδα εγγυάται την απρόσκοπτη κρυοσυντήρηση για 20 χρόνια από τη λήψη του υλικού.

Τί είδους εξετάσεων μου παρέχει η μονάδα;

Η μονάδα εξατομικευμένης θεραπευτικής του καρκίνου παρέχει ένα πολύ μεγάλο φάσμα υπηρεσιών, τόσο πρόληψης, όσο και εξατομικευμένης αντιμετώπισης του καρκίνου. Σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό, επιλέγεται η βέλτιστη μορφή αντιμετώπισης και εξατομικεύεται κατά περίπτωση η αγωγή.