Συντήρηση Κυττάρων

Πληροφορίες τμήματος

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Τηλέφωνο (+30) 2310 282835 | Email info@myoncotherapy.com

Υπηρεσίες Τμήματος

Η θεμελιώδης αρχή της χημειοθεραπείας υψηλής δόσης είναι ότι η φαρμακευτική αντίσταση των καρκινικών κυττάρων μπορεί να υπερκεραστεί με το να εκτεθούν σε υψηλότερες συγκεντρώσεις αντικαρκινικών παραγόντων. Μία τεχνική η οποία μπορεί να επιτρέψει τη χορήγηση υψηλότερων δόσεων χημειοθεραπείας περιλαμβάνει την αντικατάσταση των αρχέγονων κυττάρων του μυελού των οστών, μετά την φαρμακευτική θεραπεία.

Στις πηγές αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων περιλαμβάνονται:

 • Ο μυελός των οστών ενηλίκων
 • Το κινητοποιημένο περιφερικό αίμα ενηλίκων
 • Το ομφαλοπλακουντιακό αίμα των νεογνών

Το Πρόγραμμα Συντήρησης & Μεταμόσχευσης αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων προσφέρει στον ογκολογικό ασθενή την:

 • Συλλογή των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων από τις 3 κύριες πηγές σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό. Η συλλογή του μυελού των οστών πραγματοποιείται από συνεργάτη ορθοπεδικό ιατρό, η συλλογή του περιφερικού αίματος από συνεργάτη αιματολόγο ιατρό ενώ η συλλογή του ομφαλικού αίματος από συνεργάτη γυναικολόγο ιατρό.
 • Απομόνωση και ταυτοποίηση των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων CD45+/CD34+ σε συνεργασία με το διαπιστευμένο κλινικό εργαστήριο της biogenea pharmaceuticals από το ΕΣΥΔ.
 • Κρυοσυντήρηση των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων CD45+/CD34+ σε συνθήκες υγρού αζώτου (-196οC) μέχρι την αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων.
 • Μεταμόσχευση των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων CD45+/CD34+ σε συνεργασία με τις δημόσιες και ιδιωτικές μεταμοσχευτικές κλινικές πανελλαδικά.

Κλινικές ενδείξεις αυτόλογης μεταμόσχευσης αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων:

Εφαρμόζεται σε:

 • Συμπαγείς ευαίσθητους στη φαρμακοθεραπεία όγκους (π.χ καρκίνος των όρχεων, μεταστατικός καρκίνος του μαστού ή λοιπές υποτροπιάζουσες μορφές με ένδειξη χημειοθεραπείας υψηλής δόσης-μεγαθεραπείας)
 • Αιματολογικοί όγκοι (π.χ. λεμφώματα, πολλαπλό μυέλωμα κτλ)

Το κόστος συμμετοχής του ογκολογικού ασθενούς στο πρόγραμμα συντήρησης & μεταμόσχευσης αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων καλύπτεται σε συνεργασία με το αντίστοιχο ασφαλιστικό ταμείο σε συνεργασία και τον θεράποντα ιατρό της μεταμοσχευτικής κλινικής. Σε περίπτωση μη κάλυψης των εξόδων η συμμετοχή καλύπτεται κατά περίπτωση σε συνεργασία με την μεταμοσχευτική κλινική. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του τμήματος Δρ. Νικόλαο Γρηγοριάδη.

Στα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού υπάρχουν κύτταρα διαφοροποιημένα που βρίσκονται στις διάφορες φάσεις του κυτταρικού κύκλου, καθώς και κύτταρα που βρίσκονται σε φάση ηρεμίας.

Επιπλέον, υπάρχουν κύτταρα αποπτωτικά (που είναι, δηλαδή, προγραμματισμένα να “πεθάνουν”) διατηρώντας έτσι σταθερό τον αριθμό των κυττάρων και το μέγεθος κάθε ιστού. Στα περισσότερα όργανα υπάρχουν και πολυδύναμα κύτταρα (βλαστικά κύτταρα) που μπορούν να ανανεώσουν τους ιστούς.

Σύμφωνα με έγκριτες επιστημονικές δημοσιεύσεις, υποστηρίζεται έντονα ότι η ογκογένεση γενικά αρχίζει κυρίως από κύτταρα που παρουσιάζουν υψηλό δυναμικό αναπαραγωγής και διαφοροποίησης τύπου αρχέγονων πολυδύναμων κυττάρων (καρκινικών βλαστικών κυττάρων).

Μετά την εξαλλαγή τους από διάφορους καρκινογόνους παράγοντες, τέτοια κύτταρα αποκτούν τη δυνατότητα ανάπτυξης αποικιών (κλώνων), γεγονός που αποτελεί και την πρωτογενή εστία νεοπλασματικής εξαλλαγής του ιστού που προοδευτικά διευρύνεται. Τα νεοπλασματικά κύτταρα που έχουν απολέσει τον έλεγχο της κυτταρικής διαίρεσης, αναπτύσσονται συνεχώς και διεγείρουν την αγγειογένεση, λόγω υψηλών απαιτήσεων ροής αίματος και τροφοδοσίας με θρεπτικές ουσίες. Αποτέλεσμα της έντονης αιμάτωσης του όγκου είναι η μεταστατική διασπορά των νεοπλασματικών κυττάρων σε απομακρυσμένους ιστούς (π.χ. Πνεύμονες, οστά, λεμφαδένες).

Στα πλαίσια της εξατομικευμένης θεραπευτικής προσέγγισης της Μονάδας MyOncotherapy, κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη η απομόνωση, η μοριακή ταυτοποίηση και η συντήρηση των καρκινικών βλαστικών κυττάρων για κάθε ξεχωριστό όγκο προερχόμενο από κάθε ξεχωριστό ογκολογικό ασθενή.

Σχήμα: Πολυσταδιακή διεργασία ογκογένεσης με βάση το υποθετικό μοντέλο του καρκινικού βλαστικού κυττάρου. Πηγή: Nature Publishing Group

Η Συντήρηση και Ταυτοποίηση πολυδύναμων κυττάρων του όγκου (καρκινικών βλαστικών κυττάρων) περιλαμβάνει:

 • Τη συλλογή του ζωντανού καρκινικού ιστού με βιοψία είτε λεπτή βελόνας, είτε με κόπτουσα χονδρή βελόνα, είτε με εκτομή (χειρουργική διαδικασία), είτε με ψυχρές τομές από τον θεράποντα χειρούργο-ογκολόγο.
 • Τη μεταφορά του καρκινικού ιστού σε ειδικό αποστειρωμένο περιέκτη μεταφοράς (KIT) στα εργαστήρια της Μονάδας ΜyOncotherapy εντός 48 ωρών.
 • Την απομόνωση και ταυτοποίηση των καρκινικών βλαστικών κυττάρων από το διαπιστευμένο κλινικό εργαστήριο της Μονάδας ΜyOncotherapy ύστερα από μικρής διάρκειας κυτταρική ανάπτυξη με κυτταροκαλλιέργεια,όπως παρατίθεται στον σχετικό πίνακα ταυτοποίησης καρκινικών βλαστικών κυττάρων ανα μορφή καρκίνου.
 • Την κρυοσυντήρηση των απομονωμένων καρκινικών βλαστικών κυττάρων του όγκου σε συνθήκες υγρού αζώτου -196οC εντός κατάλληλης κρυοδεξαμενής της Μονάδας, με την χρήση κατάλληλου λογισμικού ιχνηλασιμότητας του δείγματος. Η διάρκεια κρυοσυντήρησης των καρκινικών βλαστικών κυττάρων του όγκου ορίζεται στα 10 (δέκα) έτη από την ημερομηνία συλλογής του καρκινικού ιστού.
 1. Καρκινικά βλαστικά κύτταρα όγκων της κεφαλής και του λαιμού
  Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες θέσεις: Χείλη, στοματική κοιλότητα, φάρυγγας (στοματοφάρυγγας, ρινοφάρυγγας, υποφάρυγγας), λάρυγγας, ιγμόρειο άντρο, ηθμοειδής κόλπος, σιαλογόνοι αδένες, θυρεοειδής αδένας.Δείκτες ελέγχου ταυτότητας:CD133, CD44, CD34, SSEA3/4, Oct4, ογκογονικότητα<1000 κυτ. αλκαλική φωσφατάση, νεστίνη, τελομεράση, αλδεϋδική αφυδρογονάση, S100B, CEA, FN-1, CD63, SPP1, ALPHA GADD45A, 4-υδρόξυνο-2-ενάλης.
 2. Καρκινικά βλαστικά κύτταρα όγκων του πεπτικού συστήματος
  Περιλαμβάνονται τα εξής όργανα: Οισοφάγος, στόμαχος, λεπτό έντερο, παχύ έντερο και ορθό, πρωκτικός σωλήνας, ήπαρ, χοληδόχος κύστη, εξωηπατικοί χοληφόροι πόροι, λήκυθος του Vater, πάγκρεας.Δείκτες ελέγχου ταυτότητας: CD133, CD44, SSEA3/4, Oct4, ογκοδυναμικό<1000 κυτ αλκαλική φωσφατάση, τελομεράση, αλδεϋδική αφυδρογονάση, S100B, CEA, SPP1, 4-υδρόξυνο-2-ενάλης, CD34, CA19-9, γαλακτόσυλ-τρανσφεράση ΙΙ, GAD, a-1-αντιτρυψίνη, μουσίνη -1 -3, κερατίνη, c-kit, CD15s, AFP, CD29, CK-7, CK-20, CAM5.2, SOX2, Lin28, βιμεντίνη, variable S100, ακτίνη λείου μυϊκού (polyp), Bcl2, Ki-67, P504S, B2M, CA72-4).
 3. Καρκινικά βλαστικά κύτταρα όγκων του πνεύμονα και του υπεζωκότα
  Περιλαμβάνονται: τα καρκινώματα των πνευμόνων και το κακόηθες μεσοθηλίωμα του υπεζωκότα.Δείκτες ελέγχου ταυτότητας: CD133, CD43, SSEA3/4, Oct4, ογκοδυναμικό<1000 κυτ αλκαλική φωσφατάση, τελομεράση, αλδεϋδική αφυδρογονάση, S100, CD15, Bcl2.
 4. Καρκινικά βλαστικά κύτταρα όγκων των οστών και των μαλακών μορίων
  Περιλαμβάνονται τα εξής ανατομικά στοιχεία: Oστά και Μαλακά μόρια (συνδετικός, υποδόριος και άλλοι τύποι μαλακών ιστών, περιφερικά νεύρα, οπισθοπεριτόναιο, μεσοθωράκιο).
  Δείκτες ελέγχου ταυτότητας: Oct4, αλκαλική φωσφατάση, οστεοκαλσίνη, 1GFBP3.
 5. Καρκινικά βλαστικά κύτταρα όγκων του δέρματος
  Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες θέσεις: Χείλη (εξαιρουμένου του ερυθρού κρασπέδου), βλέφαρα, έξω ους, αλλά και μη καθοριζόμενα σημεία του προσώπου, τριχωτό της κεφαλής και λαιμός, κορμός του σώματος συμπεριλαμβανομένης της μέσης δερμοειδούς ζώνης και του δέρματος του περινέο, άνω άκρα και ώμοι, κάτω άκρα και ισχία, αιδοίο, πέος, όσχεο.Δείκτες ελέγχου ταυτότητας: CD133, CD44, CD34, SSEA3/4, Oct4, ογκοδυναμικό<1000 κυτ αλκαλική φωσφατάση, τελομεράση, αλδεϋδική αφυδρογονάση, B2M, S-100, CD40, CD27, CD28, CEA, TA-90, νεστίνη.
 6. Καρκινικά βλαστικά κύτταρα όγκων του μαστού
  Περιλαμβάνονται οι εξής ανατομικές μοίρες: Θηλή, κεντρικό τμήμα, άνω έσω τεταρτημόριο, κάτω έσω τεταρτημόριο, άνω έξω τεταρτημόριο, κάτω έξω τεταρτημόριο, μασχαλιαία απόφυση.Δείκτες ελέγχου ταυτότητας: CD133, CD44, SSEA3/4, Oct4, ογκοδυναμικό<1000 κυτ αλκαλική φωσφατάση, τελομεράση, αλδεϋδική αφυδρογονάση, HER 2-neu, CA 15-3,CA27-29, progesterone-ve, estrogen – ve, ephrine B4 + ve.
 7. Καρκινικά βλαστικά κύτταρα γυναικολογικών όγκων
  Περιλαμβάνονται τα εξής όργανα: Aιδοίο, κόλπος, τράχηλος μήτρας, σώμα μήτρας, ωοθήκες, σάλπιγγες, τροφοβλαστικοί όγκοι.Δείκτες ελέγχου ταυτότητας: CD133, CD44, SSEA3/4, Oct4, ογκοδυναμικό<1000 κυτ αλκαλική φωσφατάση, τελομεράση, αλδεϋδική αφυδρογονάση, CA125, CEA, CD9, CK-7, CD47.
 8. Καρκινικά βλαστικά κύτταρα όγκων ουροποιητικού συστήματος
  Περιλαμβάνονται τα εξής όργανα: Πέος, προστάτης, όρχεις, νεφροί, νεφρική πύελος και ουρητήρας, ουροδόχος κύστη, ουρήθρα.
  Δείκτες ελέγχου ταυτότητας: CD133, CD44, SSEA3/4, Oct4, ογκοδυναμικό<1000 κυτ αλκαλική φωσφατάση, τελομεράση, αλδεϋδική αφυδρογονάση, PSA, PAP, CEA, HMW-κερατίνη, CXCR4, νεστίνη, ΑP, CD34, cMet, PSMA.
 9. Καρκινικά βλαστικά κύτταρα οφθαλμικών όγκων
  Περιλαμβάνονται τα εξής ανατομικά στοιχεία: βλέφαρα (το μελάνωμα των βλεφάρων κατατάσσεται στους όγκους του δέρματος), επιπεφυκότας, ο χοριοειδής χιτώνας, ο αμφιβληστροειδής χιτώνας, ο οφθαλμικός κόγχος, ο δακρυϊκός αδένας.Δείκτες ελέγχου ταυτότητας: CD133, CD44, CD34, SSEA3/4, Oct4, ογκοδυναμικό<1000 κυτ αλκαλική φωσφατάση, τελομεράση, αλδεϋδική αφυδρογονάση, B2M, S-100, CD40, CD27, CD28, CEA,TA-90,νεστίνη.
 10. Καρκινικά βλαστικά κύτταρα αιμοποιητικών οργάνων
  Περιλαμβάνονται οι:

  • Νεοπλασίες του μυελικού ιστού (Οξεία μυελική λευχαιμία, μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα, μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα).
  • Νεοπλασίες του λεμφικού ιστού (Β-κυτταρικές νεοπλασίες, Τ-κυτταρικές νεοπλασίες, ασυνήθεις τύποι οξείας λευχαιμίας, νόσος του Ηodgkin)

  Δείκτες ελέγχου ταυτότητας: CD133, CD44, CD34, SSEA3/4, Oct4, ογκοδυναμικό<1000 κυτ αλκαλική φωσφατάση, τελομεράση, αλδεϋδική αφυδρογονάση, CD33, CD13, CD20, CD11b, CEA.

Υπεύθυνος Τμήματος

Μια εξειδικεύμενη ομάδα επιστημόνων

Δρ. Νικόλαος Γ. Γρηγοριάδης, PharmD. Ph.D

Φαρμακοποιός, Διδάκτωρ Ιατρικής Γενετικής, Eρευνητής Τμήματος Μοριακής Φαρμακολογίας και Φαρμακογονιδιωματικής, Φαρμακευτική Σχολή, ΑΠΘ Διευθυντής Κλινικού Εργαστηρίου της Εταιρείας Φαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας Biogenea Pharmaceuticals Ltd Eπιστημονικώς Υπεύθυνος του Τμήματος Εξατομικευμένης Θεραπευτικής του Καρκίνου ΜyOncotherapy by Biogenea Pharmaceuticals Ltd

Αίτημα για Υπηρεσία