Εξατομικευμένες Γονιδιακές Εξετάσεις

Πληροφορίες τμήματος

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Υπηρεσίες Τμήματος

Η  MyΟncotherapyTM – Solid είναι μία γονιδιακή εξέταση πρώτης γραμμής (first-line) στοχευμένης αλληλούχισης τελευταίας γενιάς (Next Generation Sequencing) των μορίων DNA και RNA του ογκολογικού ασθενούς σε στερεή βιοψία του όγκου (τομές παραφίνης  FFPE, βιοψία λεπτής βελόνης FNB) που σχετίζονται με την επιλογή της κατάλληλης φαρμακοθεραπείας από τον θεράποντα Ιατρό σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των επιστημονικών οργανισμών (FDA, NCCN).

H MyΟncotherapyTM – Solid στοχεύει στην υψηλή ευαισθησίας γονιδιακή ανάλυση και έκφραση των γονιδίων που σχετίζονται με την ογκογένεση και την ανταπόκριση ή ανθεκτικότητα σε εγκεκριμένα αντινεοπλασματικά φάρμακα και στην εξατομίκευση της αντινεοπλασματικής θεραπευτικής αγωγής σε όλα τα συμπαγή νεοπλάσματα (solid tumors) κατά την κείμενη κλινική βιβλιογραφία.

Η MyΟncotherapyTM – Solid απαιτεί μικρή ποσότητα βιολογικού υλικού (10ng DNA, 10ng RNA), παρέχει το μέγιστο εύρος των υπό ανάλυση γονιδίων σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μοριακά τεστ πρώτης γραμμής και προσφέρεται σε προσιτή τιμή στον ογκολογικό ασθενή.

H  MyΟncotherapyTM  – Liquid είναι μια γονιδιακή εξέταση κλινικής διερεύνησης στοχευμένης αλληλούχισης τελευταίας γενιάς ( Next Generation Sequencing) στο ελεύθερο-κυττάρων κυκλοφορούν καρκινικό DNA ( circulating cell-free dna) του ασθενούς σε υγρή βιοψία του όγκου (ccfDNA πλάσματος ασθενούς) που σχετίζονται με την επιλογή της κατάλληλης φαρμακοθεραπείας από τον θεράποντα Ιατρό σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των επιστημονικών οργανισμών (FDA, NCCN).

Η  MyΟncotherapyTM  – Liquid στοχεύει στην υψηλής εξειδίκευσης και κάλυψης >98%, ανίχνευσης 0.1% γονιδιακή ανάλυση και έκφραση των γονιδίων που σχετίζονται με την ογκογένεση και την ανταπόκριση  ή  ανθεκτικότητα σε εγκεκριμένα αντινεοπλασματικά φάρμακα ανά συγκεκριμένο τύπο καρκίνου, στον έλεγχο ανταπόκρισης των ασθενών ( cancer treatment and monitoring) στην αντινεοπλασματική θεραπευτική αγωγή σε όλα τα συμπαγή νεοπλάσματα και σε πραγματικό χρόνο.

Η  MyΟncotherapyTM  – Liquid απαιτεί εξαιρετικά μικρή ποσότητα βιολογικού υλικού, παρέχει το μέγιστο εύρος των υπό ανάλυση γονιδίων εξατομικευμένα σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μοριακά τεστ υγρής βιοψίας και προσφέρεται σε προσιτή τιμή στον ογκολογικό ασθενή.

Η  MyΟncotherapyTM  – CTC  είναι μία κυτταρομετρική εξέταση ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου των κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων (κκκ) σε υγρή βιοψία του όγκου (περιφερικό αίμα ασθενούς ). Το  MyΟncotherapyTM  – CTC προσδίδει σημαντικές πληροφορίες στον θεράποντα Ιατρό – Ογκολόγο κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων εξέλιξης της νόσου ( πρόγνωση, διάγνωση, απόκριση στη φαρμακοθεραπεία , μετάσταση) με στόχο την αποτροπή της υπότροπής της νόσου, τον διεξοδικό έλεγχο της ελάχιστης υπολειπόμενης νόσου και τις ολικής επιβίωσης του ασθενούς.

Η ποσότητα του αίματος που απαιτείται για την εξέταση και συλλέγεται από τον ασθενή με ειδική βελόνα παρακέντησης σε αποστειρωμένα φιαλίδια είναι 10ml και αποστέλλονται στο κλινικό εργαστήριο για παραλαβή εντός 48 ωρών. Δεν απαιτείται προετοιμασία ή προηγούμενη νηστεία από τον ασθενή. Όλα τα στάδια του ελέγχου των κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων είναι πιστοποιημένα κατά ISO:9001, πραγματοποιούνται σε μοναδιαίες (bar code) αποστειρωμένες συσκευασίες (κιτ) ανά ασθενή εξασφαλίζοντας την ακρίβεια , την επαναληψιμότητα και την ευαισθησία της μεθόδου. Ο χρόνος αποστολής των αποτελεσμάτων στο Ιατρό – Ογκολόγο είναι 5 ημέρες από την αιμοληψία και ενημερώνει τον ογκολόγο σχετικά με την συγκέντρωση των κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων ανά 3 ml περιφερικού αίματος . Ενημερώνει ο θεράπων Ιατρός σχετικά με το βαθμό ρίσκου του έκαστου ογκολογικού ασθενούς κατά την διάρκεια και μεταγενέστερα της θεραπείας (follow up). Αφορά όλα τα στάδια της ογκολογικής νόσου  και όλα τα συμπαγή νεοπλάσματα όπου ευρίσκονται κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα στο περιφερικό αίμα. Σε ορισμένα νεοπλάσματα δεν ανευρίσκονται κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα στο περιφερικό αίμα και δεν ενδείκνυται το τεστ  MyΟncotherapyTM  – CTC .

Η MyΟncotherapyTM  – Trials αφορούν τις κλινικές δοκιμές εξατομικευμένης αντικαρκινικής θεραπείας βάσει του γονιδιακού προφίλ του ογκολογικού ασθενούς σε συνεργασία με τον θεράποντα Ιατρό – Ογκολόγο  σύμφωνα με την Ιατρική και Φαρμακευτική δεοντολογία και από τον εκάστοτε Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Στις  MyΟncotherapyTM  – Trials συμπεριλαμβάνονται κλινικές μελέτες αποτελεσματικότητας νέων υπό έρευνα φαρμάκων φάσης ΙΙ  και ΙΙΙ, κλινικές μελέτες επέκτασης της κλινικής ένδειξης ενός ήδη εγκεκριμένου φαρμακευτικού σκευάσματος καθώς και κλινικές μελέτες παρηγορικής χρήσης και φροντίδας ασθενών που έχουν αποτύχει σε προηγούμενες θεραπευτικές στρατηγικές. Ειδικότερα, συμπεριλαμβάνονται νέα Φάρμακα Προηγμένων Θεραπειών (ΦΠΘ)  όπου αναπτύσσονται στρατηγικές για την πρόκληση μιας ασφαλούς και αποτελεσματικής αντικαρκινικής ανταπόκρισης μέσω της διέγερσης του ανοσοποιητικού συστήματος. Περιλαμβάνονται υπό έρευνα ΦΠΘ που στοχεύουν στην επιτυχημένη διέγερση, ωρίμανση των δενδριτικών κυττάρων με έμφαση στις συνδυαστικές στρατηγικές των κυτταροτοξικών Τ- λεμφοκυττάρων του χιμαιρικού αντιγονικού υποδοχέα (CAR-Ts), των φυσικών φονικών λευκοκυττάρων (NKs), και των νέων αναστολέων σημειακού ελέγχου (Check Point Inhibitors) αποτελώντας ελπιδοφόρο στρατηγική στη εξατομικευμένη ανοσοθεραπεία του καρκίνου.

Υπεύθυνος Τμήματος

Μια εξειδικεύμενη ομάδα επιστημόνων

Δρ. Νικόλαος Γ. Γρηγοριάδης, PharmD. Ph.D

Φαρμακοποιός, Διδάκτωρ Ιατρικής Γενετικής, Eρευνητής Τμήματος Μοριακής Φαρμακολογίας και Φαρμακογονιδιωματικής, Φαρμακευτική Σχολή, ΑΠΘ Διευθυντής Κλινικού Εργαστηρίου της Εταιρείας Φαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας Biogenea Pharmaceuticals Ltd Eπιστημονικώς Υπεύθυνος του Τμήματος Εξατομικευμένης Θεραπευτικής του Καρκίνου ΜyOncotherapy by Biogenea Pharmaceuticals Ltd

Αίτημα για Υπηρεσία