Ποιοι είμαστε

Τμήμα εξατομικευμένης θεραπευτικής του καρκίνου

Οι εξατομικευμένες γονιδιακές εξετάσεις   MyΟncotherapyTM  παρέχονται από το Κλινικό Εργαστήριο της Εταιρείας Φαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας Biogenea Pharmaceuticals Ltd, όπου δραστηριοποιείται στους τομείς της Κλινικής Γενετικής, της Φαρμακογονιδιωματικής  και τις Γενετικής Συμβουλευτικής, προσφέροντας πιστοποιημένες γενετικές αναλύσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την Ιατρική και Φαρμακευτική δεοντολογία καθώς και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας ISO:9001 και ISO:15189. Στελεχώνεται από έγκριτο προσωπικό φαρμακογενετιστών με σημαντική κλινική και εργαστηριακή εμπειρία στον τομέα της Ογκολογίας, εξασφαλίζοντας την παροχή έγκυρων και καινοτόμων γενετικών αναλύσεων με πιστοποιημένη κλινική αξία.

Ο Σκοπός μας

Σκοπός του τμήματος μας αποτελεί η παροχή σύγχρονων υπηρεσιών εξατομικευμένης θεραπευτικής στον ογκολογικό ασθενή σε συνεργασία με τους δημόσιους και ιδιωτικούς υγειονομικούς φορείς στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών και Διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών.

Η Φιλοδοξία μας

Φιλοδοξία του τμήματος μας αποτελεί η πρόσβαση όλων των ογκολογικών ασθενών στις σύγχρονες μεθόδους της αντικαρκινικής θεραπείας σε εξατομικευμένη βάση σε συνεργασία και κατ΄εντολή του θεράποντος ιατρού-ογκολόγου.

Ο Στόχος μας

Στόχος του τμήματος μας αποτελεί η ορθολογική αξιοποίηση όλων των “εργαλείων” της σύγχρονης θεραπευτικής σε όφελος της ποιότητας ζωής και στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης των ογκολογικών ασθενών παγκοσμίως.

Γιατί MyΟncotherapyTM

Παροχή σύγχρονων υπηρεσιών εξατομικευμένης θεραπευτικής στον ογκολογικό ασθενή

Η ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη αντικαρκινική θεραπεία είναι η εξατομικευμένη αντικαρκινική θεραπεία.

Η εξατομικευμένη αντικαρκινική θεραπεία καθορίζεται από τις ανάγκες και ιδιομορφίες ενός συγκεκριμένου ογκολογικού ασθενούς για να αποδώσει το βέλτιστο επιθυμητό θεραπευτικό αποτέλεσμα με την ελάχιστη τοξικότητα.

Το τμήμα  μας υπηρετεί την φιλοσοφία για την εξατομικευμένη αντικαρκινική θεραπεία βασισμένη στα πολυδύναμα κύτταρα του όγκου (καρκινικά βλαστικά κύτταρα), αποτελούμενη από 4 τομείς εξειδικευμένους στην πρόληψη, διάγνωση, θεραπευτική και αποκατάσταση των ογκολογικών ασθενών.

Σχήμα: Εξατομικευμένη αντικαρκινική θεραπεία βασισμένη στα πολυδύναμα κύτταρα του όγκου (καρκινικών βλαστικών κυττάρων βασισμένη αντικαρκινική θεραπεία)

Το τμήμα MyΟncotherapyTM και το επιστημονικό του προσωπικό ακολουθεί αυστηρά τις αρχές:

 1. της Ιατρικής και Φαρμακευτικής Δεοντολογίας
 2. της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής
 3. του Κέντρου Βϊοιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος
 4. του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Καρκίνο
 5. των Δικαιωμάτων των ογκολογικών ασθενών
 6. της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 7. τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 8. του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ)

Σχετικές Αναφορές:

http://www.bioethics.gr
http://www.dpa.gr/
http://www.who.org

Η τεχνολογία του τμήματος  MyoncotherapyΤΜ για την εξατομικευμένη θεραπευτική του καρκίνου μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε δύο βασικές ενότητες, τη μεταφραστική και τη βασική. Η βασική είναι η τεχνολογία που αξιοποιείται εδώ και δεκαετίες χρησιμοποιώντας «παραδοσιακά» εργαλεία, σε συνδυασμό με τη μεγάλη έως τώρα εμπειρία. Η μεταφραστική τεχνολογία ξεκίνησε πιο πρόσφατα και χρησιμοποιεί εργαλεία της μοριακής βιολογίας και της φαρμακογονιδιωματικής, ώστε να εξατομικεύεται κατά περίπτωση η αγωγή που μπορεί να δεχθεί κάθε ασθενής.

Σχηματικά έχουμε:

Το επιστημονικό προσωπικό του τμήματος MyOncotherapyTM, διαθέτει ήδη τρία (3) διπλώματα ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που αφορούν στις παρεχόμενες υπηρεσίες και είναι σε διαδικασία υποβολής των παρακάτω.

Πατέντα 1

Μέθοδος συλλογής, επεξεργασίας και συντήρησης πρόσφατα απομονωμένου καρκινικού ιστού με σκοπό την απομόνωση, τον γενετικό και ανοσοφαινοτυπικό χαρακτηρισμό και την κλωνογενετική ικανότητα των πολυδύναμων κυττάρων του όγκου (καρκινικών βλαστικών κυττάρων). (υπό υποβολή)

Πατέντα 2

Μέθοδος κλωνογενετικής ανάπτυξης των πολυδύναμων κυττάρων του όγκου (καρκινικών βλαστικών κυττάρων) με σκοπό την με καμπύλες επιβίωσης-δόσης αξιολόγηση των κυτταροτοξικών, αποπτωτικών και νεκρωτικών επιδράσεων των αντινεοπλασματικών φαρμακοθεραπευτικών παραγόντων επί αυτών. (υπό υποβολή).

Πατέντα 3

Μέθοδος ελέγχου δια φθορισμομετρίας in vitro της αποπτωτικής και φονικής επίδρασης των αντινεοπλασματικών φαρμακοθεραπευτικών παραγόντων σε μη επιλεγμένο καρκινικό κυτταρικό πληθυσμό προερχόμενο μετά την απομάκρυνση και τον κατακερματισμό του όγκου. (υπό υποβολή).

Πατέντα 4

Μέθοδος παραγωγής ανθρώπινου αντικαρκινικού εμβολίου περιεχομένου εξειδικευμένων σε καρκινικά αντιγόνα ώριμων δενδριτικών κυττάρων για χρήση ως επικουρική ανοσοθεραπεία.

Πατέντα 5

Αντικαρκινικό εμβόλιο DNA εναντίον ασθενειών μεταστάσεων καρκίνου, φαρμακευτική σύνθεση και μέθοδος παρασκευής του εμβολίου.

Πατέντα 6

Διάλυμα αυτόλογων ινοβλαστών και μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων δερματικού ιστού για έγχυση με σκοπό την επίσπευση της αναγέννησης των ιστών και τη διόρθωση ελλατωματικών περιοχών αυτών.

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας του τμήματος MyOncotherapy της biogenea pharmaceuticals ΕΠΕ και όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες Φαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2015.

Εγκαταστάσεις

Επενδύουμε σε υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό

Για την υποστήριξη των 4 τμημάτων, το τμήμα MyOncotherapyTM , της εταιρείας Biogenea Pharmaceuticals διαθέτει:

 • 1 εργαστήριο φαρμακευτικής βιοτεχνολογίας 200 τ.μ. με σύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας
 • 1 μονάδα “clean room” 150 τ.μ. παραγωγής ανοσοθεραπευτικών σχημάτων σε στείρες συνθήκες
 • 1 κρυοτράπεζα φύλαξης πολυδύναμων κυττάρων του όγκου (καρκινικών βλαστικών κυττάρων)
 • 1 γραφείο γραμματειακής υποστήριξης
 • 1 λογιστικό γραφείο
 • 1 χώρο αναμονής των ογκολογικών ασθενών

Επιστημονικό Προσωπικό

Οι επιστήμονες μας

Δρ. Νικόλαος Γ. Γρηγοριάδης, PharmD. Ph.D

Φαρμακοποιός, Διδάκτωρ Ιατρικής Γενετικής, Eρευνητής Τμήματος Μοριακής Φαρμακολογίας και Φαρμακογονιδιωματικής, Φαρμακευτική Σχολή, ΑΠΘ Διευθυντής Κλινικού Εργαστηρίου της Εταιρείας Φαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας Biogenea Pharmaceuticals Ltd Eπιστημονικώς Υπεύθυνος του Τμήματος Εξατομικευμένης Θεραπευτικής του Καρκίνου ΜyOncotherapy by Biogenea Pharmaceuticals Ltd

Πτυχιούχος της Φαρμακευτικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εξειδικευμένος στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ιστικών Τραπεζών από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Μπαρτσελόνα

Συνεργασίες

Το τμήμα MyOncotherapy συνεργάζεται με τους ακόλουθους οργανισμούς

Η biogenea pharmaceuticals είναι εξειδικευμένη και δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο της φαρμακευτικής βιοτεχνολογίας, σε όλη την ελληνική επικράτεια, με έμφαση στους τομείς τωv βλαστοκυττάρων, της αναγεννητικής ιατρικής καθώς και στον τομέα της γονιδιωματικής στα πλαίσια εφαρμογής των κανόνων της ιατρικής ακριβείας στην κλινική πράξη.

Σκοπός μας, η παροχή πιστοποιημένων υπηρεσιών φύλαξης βλαστοκυττάρων, γονιδιωματικής καθώς και η προσφορά καινοτόμων προϊόντων υγείας με αποκλειστικό γνώμονα την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα που ορίζονται από την ιατρική και φαρμακευτική δεοντολογία, σε συνεργασία με τους δημόσιους και ιδιωτικούς υγειονομικούς φορείς στα πλαίσια των ευρωπαϊκών και διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών.

Όραμά μας, η πρόσβαση κάθε οικογένειας στις εξατομικευμένες υπηρεσίες και τα προϊόντα μας με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προστασία της υγείας σε συνεργασία και κατ΄εντολή των θεραπόντων ιατρών.

Δεσμευόμαστε για το καλύτερο δυνατό στις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους ογκολογικούς ασθενείς και τις οικογένειές τους.

Τι λένε οι πελάτες για εμάς