Εξατομικευμένη Θεραπευτική

Πληροφορίες τμήματος

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Τηλέφωνο (+30) 2310 282835 | Email info@myoncotherapy.com

Υπηρεσίες Τμήματος

Tα αντινεοπλασματικά και ανοσοκατασταλτικά φάρμακα περιγράφονται στις παρακάτω κατηγορίες:

O αριθμός των αντινεοπλασματικών ή αντικαρκινικών ή κυτταροστατικών φαρμάκων, που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία των κακοήθων νεοπλασιών, έχει αυξηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Tα φάρμακα αυτά χορηγούνται από το στόμα, ενδομυϊκώς ή ενδοφλεβίως αλλά και σπανιότερα ενδορραχιαίως ή ενδαρτηριακώς ή με έγχυση σε ορογόνους κοιλότητες. Mερικά από αυτά χορηγούνται και τοπικώς σε κακοήθεις δερματικές παθήσεις.

Γενικώς, τα αντινεοπλασματικά φάρμακα ταξινομούνται σε χημειοθεραπευτικά και σε ορμονικά. Τα πρώτα, με τη σειρά τους, ταξινομούνται ως εξής: Aλκυλιούντες παράγοντες, νιτροζουρίες, αντιμεταβολίτες, αλκαλοειδή της Vinca, αντιβιοτικά, ένζυμα, ταξάνες και «διάφορα κυτταροστατικά». Ως προς τον μηχανισμό δράσης των χημειοθεραπευτικών αντινεοπλασματικών φαρμάκων τα περισσότερα δεν καταστρέφουν ευθέως τα κύτταρα του όγκου, αλλά παρεμβαίνουν στη διαίρεση των κυττάρων και επομένως στον πολλαπλασιασμό τους. Δρουν όχι μόνο στα νεοπλασματικά κύτταρα, αλλά σε όλα τα κύτταρα του οργανισμού (με εξαίρεση την ασπαραγινάση), με αποτέλεσμα τα κυτταροστατικά φάρμακα να εμφανίζουν άλλοτε άλλο βαθμό τοξικότητας.

Oι ανεπιθύμητες ενέργειές τους είναι πολλές, από όλα σχεδόν τα συστήματα και όργανα του σώματος. Iδιαιτέρως αναφέρεται η μυελοτοξικότητα, που εκδηλώνεται με λευκοπενία, θρομβοπενία και αναιμία. Περιορισμένη μυελοτοξικότητα έχουν η βλεομυκίνη, ασπαραγινάση, βινκριστίνη και στρεπτοζοκίνη. Λόγω της μυελοτοξικότητας των περισσοτέρων χημειοθεραπευτικών αντινεοπλασματικών φαρμάκων επιβάλλεται πριν από τη θεραπεία, κατά την διάρκειά της και σε διακεκομμένη θεραπεία, πριν από την έναρξη του νέου σχήματος, να εκτελούνται αιματολογικές εξετάσεις. Λοιμώξεις και αιμορραγίες, αποτέλεσμα λευκοπενίας και θρομβοπενίας αντίστοιχα, από τη μυελοτοξική δράση του φαρμάκου, δεν είναι σπάνιες αιτίες θανάτου.

Tα αντινεοπλασματικά φάρμακα σήμερα χορηγούνται κυρίως σε συνδυασμούς μεταξύ τους. Mε τους τελευταίους καταβάλλεται προσπάθεια να καθυστερήσει η αντοχή ή να επιτευχθεί αθροιστική ή συνεργική δράση και να περιορισθεί η τοξικότητα. Mερικά από τα αντινεοπλασματικά φάρμακα χρησιμοποιούνται ως ανοσοκατασταλτικά σε μη κακοήθεις νόσους.

Bασικές αρχές θεραπείας:

 1. H αντινεοπλασματική θεραπεία απαιτεί ειδική εμπειρία. Tέτοια θεραπεία από γιατρούς που αντιμετωπίζουν μεμονωμένα μόνο περιστατικά, στερούνται εμπειρίας και ειδικής εκπαίδευσης αποτελεί σφάλμα και επικίνδυνη πρακτική. Έχει ως συνέπεια πτωχότερα αποτελέσματα και σοβαρότερες ανεπιθύμητες ενέργειες.
 2. Kατά τη διάρκεια της θεραπείας είναι, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, απαραίτητες οι συχνές αιματολογικές εξετάσεις. Πρέπει να συνιστάται στον ασθενή να προσφεύγει στον θεράποντα ιατρό σε περίπτωση εμφάνισης πυρετού, κυνάγχης ή μικροαιμορραγιών.
 3. Στην περιγραφή κάθε χημειοθεραπευτικού φαρμάκου αναφέρεται σταθερά η κύηση ως αντένδειξη. Aυτό είναι σχετικό. Όταν υπάρχει απόλυτη ανάγκη θεραπείας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, δεν θα διστάσει ο γιατρός να προβεί σ’ αυτήν ιδίως μετά τη συμπλήρωση του πρώτου τριμήνου της κυήσεως. H χλωραμβουκίλη και βουσουλφάνη θεωρούνται από τις περισσότερο επιτρεπόμενες.
 4. Σχετικά πρόσφατες παρατηρήσεις απέδειξαν την παρουσία κυτταροστατικών ουσιών στα ούρα γιατρών και αδελφών που χειρίζονταν τέτοιες ουσίες. Mολονότι οι τελευταίες βρέθηκαν σε επίπεδα κατώτερα εκείνων των αρρώστων, συνιστάται εντούτοις στο προσωπικό που χειρίζεται τα αντινεοπλασματικά φάρμακα να χρησιμοποιεί προσωπίδες και γάντια.
 5. Mε την πρόσφατη είσοδο φαρμάκων υποστηρικτικής αγωγής στη θεραπευτική η ποιότητα ζωής των καρκινοπαθών που λαμβάνουν χημειοθεραπεία έχει σημαντικά βελτιωθεί.

Η φαρμακοκινητική είναι η μελέτη του χρόνου χορήγησης μιας φαρμακευτικής αγωγής και των επιπέδων των μεταβολιτών σε διάφορα σωματικά υγρά και ιστούς.

Περιλαμβάνει τον/την :

 • Απορρόφηση
 • Κατανομή
 • Μεταβολισμό
 • Αποβολή / Κάθαρση

του φαρμάκου, μπορεί να θεωρηθεί σαν η επίδραση του σώματος στο φάρμακο.Τα περισσότερα αντινεοπλασματικά φάρμακα χορηγούνται ενδοφλεβίως οπότε δεν εγείρουν θεραπευτικά ζητήματα.

Το τμήμα ΜyOncotherapy παρέχει φαρμακοκινητικές αναλύσεις ανά ογκολογικό ασθενή ανά αντινεοπλασματικό φάρμακο σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες μελετώντας τις εξής κλινικές παραμέτρους: AUC,C(t),CI,Css,T1/2,Vd.

Σε συνεργασία με τον ογκολόγο-παθολόγο ο υπεύθυνος του τμήματος, βάσει των φαρμακοκινητικών αναλύσεων από το περιφερικό αίμα του ογκολογικού ασθενή εξατομικεύει την δόση του αντινεοπλασματικού φαρμάκου προς αποφυγή τοξικών ή/και θανατηφόρων επιδράσεων. Ανάλογα με τη χορηγούμενη δόση και τη συχνότητα χορήγησης, τα επίπεδα του αντινεοπλασματικού φαρμάκου στο αίμα μπορεί να είναι:

 • Υποθεραπευτικά
 • Θεραπευτικά
 • Τοξικά
 • Θανατηφόρα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κόστος των εξατομικευμένων φαρμακοκινητικών αναλύσεων επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του τμήματος.

Η φαρμακοδυναμική μελετά την φαρμακευτική επίδραση ή ανταπόκριση σε κυτταρικό επίπεδο δηλαδή την εξειδικευμένη δράση του αντινεοπλασματικού παράγοντα επί του καρκινικού κυττάρου εντός του οργανισμού.

Περιλαμβάνει:

 • Tην πρόσληψη του φαρμάκου από τα κύτταρα
 • Τον ενδοκυττάριο μεταβολισμό
 • Την εξειδικευμένη σύνδεση με μοριακούς στόχους
 • Την ανάπτυξη της φαρμακοανθεκτικότητας βάσει κυτταρικών μηχανισμών
 • Το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης δύο η περισσότερων φαρμάκων που μπορεί να είναι αθροιστικό, συνεργιστικό ή και ανταγωνιστικό επηρεάζοντας σημαντικά την αντικαρκινική φαρμακολογική ενέργεια.

Η ανταπόκριση ή κλινική τοξικότητα από τα αντινεοπλασματικά φάρμακα σχετικά με τις προηγούμενες παραμέτρους δεν εξηγούνται από τις φαρμακοκινητικές αναλύσεις.

Οι παράγοντες μέσα στον κάθε ασθενή που μπορεί να προκαλούν την ποικιλία στην φαρμακοκινητική, την τοξικότητα και την απόκριση είναι ελάχιστα κατανοητοί. Η συνήθης προσέγγιση είναι να χρησιμοποιείται μία καθιερωμένη αρχική δόση σε mg/m2 και να τροποποιηθούν οι επόμενες δόσεις με βάση την παρατηρούμενη τοξικότητα.

Λόγω της απουσίας μίας απευθείας συσχέτισης μεταξύ της συγκέντρωσης του αντινεοπλασματικού παράγοντα στο αίμα και την ανταπόκριση του όγκου ή την τοξικότητα σε φυσιολογικό ιστό στην καθημερινή κλινική πρακτική, η Μονάδα Μyoncotherapy κατ’ εντολή του θεράποντος ιατρού, παρέχει στον ογκολογικό ασθενή τη δυνατότητα της τακτικής παρακολούθησης της συγκέντρωσης του αντινεοπλασματικού φαρμάκου και την ρύθμιση της δοσολογίας χημειοθεραπείας κατά περίπτωση με σκοπό την επίτευξη της επιθυμητής Css στο πλάσμα, βάσει καθιερωμένων προτύπων φαρμακοκινητικής/φαρμακοδυναμικής, περιορίζοντας την κλινική τοξικότητα και αυξάνοντας την ανταπόκριση.

Γενικό σχήμα του μοντέλου φαρμακοκινητικής/φαρμακοδυναμικής. Το μοντέλο αυτό συνδυάζει ένα μοντέλο φαρμακοκινητικής που περιγράφει τη χρονική πορεία του φαρμάκου στο πλάσμα και ένα μοντέλο φαρμακοδυναμικής που σχετίζει τη συγκέντρωση του φαρμάκου στο πλάσμα με το αποτέλεσμα του φαρμάκου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ρύθμιση της δοσολογίας χημειοθεραπείας για τον κάθε ασθενή, τον θεραπευτικό έλεγχο του φαρμακου και το κόστος των εξατομικευμένων φαρμακοκινητικών/φαρμακοδυναμικών αναλύσεων επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο της Μονάδας.

Οι σχέσεις μεταξύ των των ενδοατομικών γενετικών διαφορών και του βαθμού απόκρισης στα φάρμακα αποτελεί το κύριο γνωστικό αντικείμενο της φαρμακογονιδιωματικής. Στόχος της φαρμακογονιδιωματικής αποτελεί η ανάπτυξη νέων φαρμάκων που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κάθε ασθενούς ξεχωριστά δηλ. στην εξατομίκευση της θεραπείας.

Το τμήμα ΜyOncotherapy, μέσω του προγράμματος φαρμακογονιδιωματικής των αντινεοπλασματικών φαρμάκων προσφέρει στον ογκολογικό ασθενή την δυνατότητα εξατομικευμένων τεστ γενετικού ελέγχου των πολυμορφισμών σε ένζυμα μεταβολισμού των φαρμάκων, υπεύθυνα για την τοξικότητα, την μειωμένη απόδοση ή ακόμα και την τέλεια αδρανοποίηση του αντινεοπλασματικού φαρμάκου κατά περίπτωση. Βασιζόμενη στο γενετικό προφίλ των ογκολογικών ασθενών το τμήμα προκαθορίζει το σύνολο των ασθενών που πάσχουν από την ίδια μορφή νεοπλασίας σε α) χαμηλά β) ήπια γ) τοξικά και δ) καθόλου αποκρινόμενους σε συγκεκριμένη αντινεοπλασματική φαρμακοθεραπεία.

Τα φαρμακογονιδιωματικά τεστ για την επιλογή του κατάλληλου αντινεοπλασματικού φαρμάκου και την κατά προσέγγιση εξατομίκευση της δοσολογίας πραγματοποιούνται από το εργαστήριο του τμήματος, ενώ τα αποτελέσματα αποστέλλονται στο θεράποντα ιατρό εντός 20 ημερών από την ημερομηνία συλλογής του περιφερικού αίματος του ογκολογικού ασθενούς (ποσότητα 10 ml).

Ο κατάλογος των φαρμακογονιδιωματικών τεστ στην ογκολογία διαιρείται σε δύο κατηγορίες εξετάσεων:

 1. Εξετάσεις που σχετίζονται με την τοξικότητα των αντινεοπλασματικών παραγόντων όπως η 5-φθοριουρακίλη, η ιρινοτεκάνη και η θειοπουρίνη. Η τοξικότητα αυτών των παραγόντων οφείλεται σε σημειακές μεταλλάξεις γονιδίων που κωδικοποιούν τα ένζυμα μεταβολισμού των φαρμάκων, διϋδροπυριμιδινική αφυδρογονάση, UDP-γλυκουρονυλο-τρανσφεράση ή/και μεθυλοτρανσφεράση της θειοπουρίνης (TPMT)
 2. Εξετάσεις που σχετίζονται με την ποικιλλόμορφη απόκριση στην αντινεοπλασματική θεραπεία των εκλεκτικών ανταγωνιστών της Τυροσίνης Κινάσης (ΤKIs). Η ποικιλλόμορφη απόκριση καθορίζεται από σημειακές μεταλλάξεις στα γονίδια κωδικοποίησης της εξειδικευμένης Τυροσίνης Κινάσης. Μόνο οι ογκολογικοί ασθενείς με συγκεκριμένο γενετικό προφίλ θα ανταποκριθούν θετικά στην αντινεοπλασματική θεραπεία με τους (ΤΚΙs), ενώ η ανάπτυξη φαρμακευτικής ανθεκτικότητας στους (ΤΚΙs) προκαθορίζεται γενετικά από την ύπαρξη εξειδικευμένων μεταλλάξεων στο γενετικό υλικό του ογκολογικού ασθενούς.

Οι πλέον αποδεκτές φαρμακογονιδιωματικές εξετάσεις που προσφέρονται από το τμήμα Myoncotehrapy παρατίθενται παρακάτω:

Οι φαρμακογονιδιωματικές εξετάσεις απαιτούν την λήψη του βιολογικού υλικού που παρατίθεται στην στήλη: “ΙΣΤΟΣ

Πίνακας : Κωδικοί φαρμακογονιδιωματικών εξετάσεων

ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΟΣΟΣ ΓΟΝΙΔΙΟ ΙΣΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ 5-ΦΘΟΡΙΟΥΡΑΚΙΛΗΣ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΑ 2A (IVS14+1GA)(διϋδροπυριμιδινική αφυδρογονάση) DNA 1
ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΑ *3,*4, *5A, *7, *8, *9, *10, *12, *13, M166V, R886H, D949V IN DPD (διϋδροπυριμιδινική αφυδρογονάση) DNA 2
ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΙΡΙΝΟΤΕΚΑΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ TA ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΩΓΕΑ ΤΗΣ UGT1A1 (UDP-ΓΛΥΚΟΥΡΟΝΟΣΥΛΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗΣ) DNA 3
ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΙΟΠΟΥΡΙΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΑ 1, 2, 3A, 3C ΣΤΟ TMPT (ΘΕΙΟΠΟΥΡΙΝΙΚΗΣ S-ΜΕΘΥΛΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗΣ) DNA 4
ΑΠΡΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟ HERCEPTIN ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΣΗ HER2 /NEU ΠΑΡΑΦΙΝΙΣΜΕΝΟΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 5
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟ GLEEVEC / IMATINIB ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (CML) ΚΑΙ ΟΞΕΙΑ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΣΤΑ ΕΞΩΝΙΑ 4-10 ΣΤΗΝ ABL (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ T315I) ΑΙΜΑ Ή ΜΥΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΣΕ ΣΩΛΗΝΕΣ PAX RNA 6
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟ GLEEVEC / IMATINIB ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (CML) ΚΑΙ ΟΞΕΙΑ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΠΑΡΕΙΣΦΡΗΣΗ ΤΟΥ ABL ΣΤΟ BCR ΑΙΜΑ Ή ΜΥΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΣΕ ΣΩΛΗΝΕΣ PAX RNA 7
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟ GLEEVEC / IMATINIB ΟΞΕΙΑ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΠΑΡΕΙΣΦΡΗΣΗ ΤΟΥ PDGFRB ΣΤΟ TEL/ETV6 ΑΙΜΑ Ή ΜΥΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΣΕ ΣΩΛΗΝΕΣ PAX RNA 8
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟ GLEEVEC / IMATINIB ΥΠΕΡΡΕΟΣΙΝΟΦΙΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΑΡΕΙΣΦΡΗΣΗ ΤΟΥ PDGFRB ΣΤΟ TEL/ETV6 ΑΙΜΑ Ή ΜΥΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΣΕ ΣΩΛΗΝΕΣ PAX RNA 8
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟ GLEEVEC / IMATINIB ΥΠΕΡΡΕΟΣΙΝΟΦΙΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ del(4)(q12q12) ΜΕ ΠΑΡΙΣΦΡΗΣΗ FIP1L1-PDGFRA ΑΙΜΑ Ή ΜΥΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΣΕ ΣΩΛΗΝΕΣ PAX RNA 9
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟ GLEEVEC / IMATINIB ΧΡΟΝΙΑ ΕΟΣΙΝΟΦΙΛΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ del(4)(q12q12) WITH FIP1L1-PDGFRA FUSION ΑΙΜΑ Ή ΜΥΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΣΕ ΣΩΛΗΝΕΣ PAX RNA 9
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟ GLEEVEC / IMATINIB ΟΞΕΙΑ ΜΥΕΛΟΕΙΔΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΣΤΑ ΕΞΩΝΙΑ 8, 11 ΚΑΙ 17 ΣΤΟ KIT ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ, ΔΕΙΓΜΑ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ Ή ΠΑΡΑΦΙΝΙΣΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΨΙΑΣ 10
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟ GLEEVEC / IMATINIB ΜΑΣΤΟΚΥΤΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΣΤΑ ΕΞΩΝΙΑ 17 ΣΤΟ KIT ΠΑΡΑΦΙΝΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ 11
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟ GLEEVEC / IMATINIB ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΤΩΝ ΣΙΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΣΤΑ ΕΞΩΝΙΑ 17 ΣΤΟ KIT ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ, ΔΕΙΓΜΑ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ Ή ΠΑΡΑΦΙΝΙΣΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΨΙΑΣ 11
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟ GLEEVEC / IMATINIB ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΣΤΑ ΕΞΩΝΙΑ 9, 11, 13 ΚΑΙ 17 ΣΤΟ KIT ΠΑΡΑΦΙΝΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ 12
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟ GLEEVEC / IMATINIB ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΣΤΑ ΕΞΩΝΙΑ 12 ΚΑΙ 18 ΣΤΟ PDGFRA ΠΑΡΑΦΙΝΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ 13
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟ IRESSA / GEFITINIB ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ (NSCLC) ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΣΤΑ ΕΞΩΝΙΑ 18-21 ΣΤΟ EGFR (ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΕΡΜΙΚΟΥ ΑΥΞΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ) ΦΡΕΣΚΟΣ ΙΣΤΟΣ (ΙΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΟΣ ΣΕ ΑΛΚΟΟΛΗ) 14
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΟΥ FLT3 ΟΞΕΙΑ ΜΥΕΛΟΕΙΔΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΣ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ) ΣΤΟ FLT3 (ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ ΤΗΣ ΤΥΡΟΣΙΝΙΚΗΣ ΚΙΝΑΣΗΣ) ΑΙΜΑ Ή ΜΥΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ 15
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΟΥ FLT3 ΟΞΕΙΑ ΜΥΕΛΟΕΙΔΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΝΙΟ 14 ΣΤΟΝ FLT3 (ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ ΤΗΣ ΤΥΡΟΣΙΝΙΚΗΣ ΚΙΝΑΣΗΣ) ΑΙΜΑ Ή ΜΥΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ 16
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟΥΣ BETA2-ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ R16G ΚΑΙ Q27E ΣΤΟ ADRB2 DNA 18
ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ABACAVIR ΔΙΑΦΟΡΕΣ HLA-B*5701 DNA 19

Όσον αφορά στα σχετικά δείγματα ισχύουν τα ακόλουθα:

DNA: Η ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα DNA για την ανάλυση είναι 1 µg. Τα δείγματα DNA μεταφέρονται σε θερμοκρασία δωματίου.

Αίμα: Απαιτείται περιφερικό αίμα σε σωλήνες EDTA (μωβ καπάκι). Απαιτούνται 5 ml από τους ενήλικες και 3 ml από τα παιδιά. Τα δείγματα μεταφέρονται σε θερμοκρασία δωματίου. ΠΟΤΕ μην καταψύχετε δείγματα αίματος.

Ιστός: Αν απαιτείται συγκεκριμένος καρκινικός ιστός για την εξέταση, αυτό αναγράφεται στον πίνακα εξετάσεων.

Μεταφορά: Η αποστολή των δειγμάτων γίνεται πάντα σε θερμοκρασία δωματίου. Τα δείγματα DNA, οι σωλήνες με το αίμα ή ο ιστός τοποθετούνται σε προστατευτική συσκευασία.

Συμπληρώστε κατάλληλα τη φόρμα αποστολής δείγματος και στείλτε την μαζί με το δείγμα.

Το κόστος συμμετοχής του ογκολογικού ασθενούς στο πρόγραμμα φαρμακογονιδιωματικής καλύπτεται σε συνεργασία με το αντίστοιχο ασφαλιστικό ταμείο σε συνεργασία και τον θεράποντα ιατρό της ογκολογικής κλινικής. Σε περίπτωση μη κάλυψης των εξόδων η συμμετοχή καλύπτεται κατά περίπτωση σε συνεργασία με την ογκολογική κλινική. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του  τμήματος  Δρ. Νικόλαο Γρηγοριάδη.

Για να είναι αποτελεσματική η αντικαρκινική θεραπεία πρέπει να προκαλέσει επαρκή βλάβη στα καρκινικά κύτταρα τέτοια ώστε να χάσουν την ικανότητά τους για ατελείωτο πολλαπλασιασμό , και έτσι την ικανότητά τους να αναγεννούν τους όγκους. Τα καρκινικά κύτταρα που διαθέτουν την ικανότητα συνεχούς πολλαπλασιασμού είναι γνωστά σαν πολυδύναμα κύτταρα των όγκων και η απώλεια ακεραιότητας του πολλαπλασιασμού των πολυδύναμων κυττάρων του όγκου αποτελεί τον σημαντικό απώτερο στόχο στην αντινεοπλασματική φαρμακοθεραπεία.Το τμήμα ελέγχου κυτταρικών επιδράσεων των αντινεοπλασματικών φαρμάκων του τμήματος MyoncotherapyΤΜ , παρέχει εξατομικευμένες εξετάσεις για την επιλογή και την αξιολόγηση της δράσης του αντινεοπλασματικού φαρμάκου ξεχωριστά για κάθε ογκολογικό ασθενή.

Μέσω της προηγούμενης εργαστηριακής αξιολόγησης της δράσης του υποψήφιου συνταγογραφούμενου αντινεοπλασματικού φαρμάκου ή/και φαρμάκων επί των καρκινικών βλαστικών κυττάρων και των λοιπών καρκινικών κυττάρων που προέρχονται από τον αφαιρεθέντα καρκινικό ιστό, δίνεται η δυνατότητα στον θεράποντα ιατρό ογκολόγο να επιλέξει και να χορηγήσει την βέλτιστη χημειοθεραπεία με τις λιγότερες ανεπιθύμητες παρενέργειες.

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της δράσης του νεοπλασματικού φαρμάκου επί των καρκινικών βλαστικών κυττάρων εντός του τμήματος διαιρούνται σε (2) δύο κατηγορίες:

  1. Μη κλωνογενετικές τεχνικές αξιολόγησης της δράσης του φαρμάκου Οι μη κλωνογενετικές τεχνικές εφαρμόζονται σε μη επιλεγμένους πληθυσμούς καρκινικών κυττάρων ανά βιοψία καρκινικού ιστού του έκαστου ογκολογικού ασθενούς, περισσότερο και όχι μόνο στον σημαντικό υποπληθυσμό των καρκινικών βλαστικών κυττάρων. Σχετίζονται με τις πιο σημαντικές επιδράσεις των φαρμάκων επί των καρκινικών βλαστικών κυττάρων και για αυτό αξιοποιούνται στον έλεγχο για φαρμακευτική δράση και για την πρόβλεψη των φαρμακευτικών επιδράσεων κατά των ανθρώπινων όγκων.Oι εξής τεχνικές αξιοποιούνται εντός της Μονάδας MyoncotherapyTM και αφορούν στο σύνολο των εγκεκριμένων αντινεοπλασματικών φαρμάκων από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων:
   • Μικροσκοπικός έλεγχος της κυτταρικής βλάβης και του σχηματισμού μικροπυρήνων των θεραπευμένων με τον αντινεοπλασματικό παράγοντα καρκινικών κυττάρων (Κωδικός: NC_001)
   • Μέτρηση φονικής δράσης του αντινεοπλασματικού παράγοντα με τον διαχωρισμό των ζωντανών από τα νεκρά κύτταρα μέσω του μεταβολισμού έγχρωμων χρωστικών (Κωδικός: NC_002)
   • Μέτρηση της αναστολής του κυτταρικού πολλαπλασιασμού των θεραπευμένων καρκινικών κυττάρων με αυτοματοποιημένες μεθόδους (Κωδικός: NC_003)
   • Κυτταρομετρικός έλεγχος των παραμέτρων πολλαπλασιασμού στον κλάσμα της φασης S του κυτταρικού κύκλου των καρκινικών κυττάρων (Κωδικός: NC_004)
   • Αξιολόγηση της βλαβης στο DNA των θεραπευμένων καρκινικών κυττάρων μέσω καρυοτυπικού ελέγχου (Κωδικός: NC_005)
   • Αξιολόγηση της απόπτωσης των θεραπευμένων καρκινικών κυττάρων μέσω της πατενταρισμένης τεχνικής του τμήματος  Myoncotherapy στο σύστημα GloMax (Κωδικός: NC_006)

   Το κόστος συμμετοχής του ογκολογικού ασθενούς στο πρόγραμμα ελέγχου της χημειοευαισθησίας του όγκου στο φάρμακο καλύπτεται σε συνεργασία με το αντίστοιχο ασφαλιστικό ταμείο σε συνεργασία και τον θεράποντα ιατρό της ογκολογικής κλινικής. Σε περίπτωση μη κάλυψης των εξόδων η συμμετοχή καλύπτεται κατά περίπτωση σε συνεργασία με την ογκολογική κλινική. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο της μονάδας Νικόλαο Γρηγοριάδη.

  2. Τεχνικές σχηματισμού αποικιών και καμπύλες κυτταρικής επιβίωσηςΟι τεχνικές σχηματισμού αποικιών των καρκινικών βλαστικών κυττάρων σε κατάλληλες καλλιέργειες χρησιμοποιούνται για την μελέτη της ενδογενούς φαρμακευτικής ευαισθησίας των αντινεοπλασματικών φαρμάκων επί αυτών, μέσω εξειδικευμένων καμπυλών κυτταρικής επιβίωσης. Η ενδογενής φαρμακευτική ευαισθησία εξαρτάται από πολλούς ιδιοσυγκρασικούς και μη παράγοντες, όπως η διαφορική πρόσληψη, απορρόφηση και η δραστικότητα του συγκεκριμένου αντινεοπλασματικού φαρμάκου επί του συγκεκριμένου καρκινικού βλαστικού κυτταρικού πληθυσμού που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο ογκολογικό ασθενή. Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν το σχήμα των καμπυλών καρκινικής κυτταρικής επιβίωσης μετά από φαρμακευτική θεραπεία, ώστε αποκλίσεις από την αναμενόμενη δραστικότητα στους ποικίλλους όγκους να εμφανίζεται συχνά. Το σχήμα της δοσοεξαρτώμενης επιβίωσης των καρκινικών κυττάρων μπορεί να δώσει σημαντικά στοιχεία για την τελική επιλογή του χημειοθεραπευτικού φαρμάκου από τον θεράποντα ογκολόγο ιατρό.Oι εξής τεχνικές ποσοτικής εκτίμησης των καρκινικών βλαστικών κυττάρων μετά από φαρμακευτική αγωγή, αξιοποιούνται εντός του τμήματος MyoncotherapyTM και αφορούν στο σύνολο των εγκεκριμένων αντινεοπλασματικών φαρμάκων από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων:
   • Έλεγχος κλωνογενετικής ικανότητας των ανθρωπίνων καρκινικών βλαστικών κυττάρων σε πατενταρισμένο κατάλληλο ημιστερεό μέσο κατόπιν διαδοχικών διαλύσεων για να επιτευχθεί ο ελάχιστος αριθμός κυττάρων ο οποίος θα οδηγήσει σε πολλαπλασιασμό (Κωδικός Εξέτασης: CS_001)
   • Έλεγχος της ελάχιστης ογκογονικής ικανότητας των ανθρωπίνων καρκινικών βλαστικών κυττάρων του ογκολογικού ασθενούς μετά από αλλόμεταμόσχευση σε ανοσοκατασταλμένα ποντίκια NON-SCID ή αθυμικά άτριχα ποντίκια, έλεγχος ΤD50 (Κωδικός Εξέτασης: CS_002)
   • Έλεγχος του μεταστατικού δυναμικού των ανθρωπίνων καρκινικών βλαστικών κυττάρων στον πνεύμονα και στον σπλήνα μετά από ενδοφλέβια έγχυση σε ανοσοκατασταλμένα ποντίκια NON-SCID (Κωδικός Εξέτασης: CS_003)
   • In situ έλεγχος των ποικίλλων ενδεικνυόμενων αντινεοπλασματικών φαρμάκων συσχετιζόμενος με την διάρκεια επιβίωσης των αλλομεταμοσχευμένων ποντικιών μετά από θεραπεία στην αύξηση του όγκου (Κωδικός Εξέτασης : CS_004)

Οι μεταστάσεις είναι αποκλειστικά συνδεδεμένες με την ύπαρξη κακοήθους όγκου και ευθύνονται για περίπου το 90% της θνησιμότητας εξαιτίας καρκίνου.

Μετάσταση ονομάζεται η μετακίνηση καρκινικών κυττάρων από τον πρωτοπαθή όγκο σε άλλα σημεία του σώματος μέσω των αγγείων του αίματος ή των λεμφικών αγγείων, με επακόλουθο το σχηματισμό νέου κακοήθους όγκου σε απομακρυσμένο σημείο.

Το καρκινικό κύτταρο για να γίνει μεταστατικό υφίσταται κάποιες αλλαγές που του επιτρέπουν να αποσπαστεί από τον αρχικό όγκο. Μεταστατικός όγκος, λοιπόν, καλείται ο νέος όγκος που δημιουργείται όταν καρκινικά κύτταρα αποκολληθούν από τον αρχικό όγκο και αναπτυχθούν σε μια νέα θέση. Έχει τον ίδιο τύπο ανώμαλων κυττάρων και το ίδιο όνομα με τον πρωτοπαθή. Για παράδειγμα εάν κύτταρα καρκίνου του πνεύμονα επεκταθούν με μεταστάσεις στα οστά έχουμε μεταστατικό καρκίνο του πνεύμονα στα οστά και όχι καρκίνο των οστών.

Τα καρκινικά κύτταρα μπορούν να δώσουν μεταστάσεις σχεδόν σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος, με συνηθέστερες μεταστατικές εστίες τους πνεύμονες, τα οστά, το συκώτι και τον εγκέφαλο.Κάποιοι τύποι καρκίνου προτιμούν να δίνουν μεταστάσεις σε συγκεκριμένα όργανα, όπως ο καρκίνος του πνεύμονα στον εγκέφαλο και τα οστά, ο καρκίνος του παχέος εντέρου στο ήπαρ, ο καρκίνος του προστάτη στα οστά. Οι μεταστάσεις δεν παρουσιάζουν πάντα ειδικά συμπτώματα και μπορεί να ανευρεθούν τυχαία ή στα πλαίσια της παρακολούθησης σε απεικονιστικές ή εργαστηριακές εξετάσεις. Όταν δίνουν συμπτώματα αυτά εξαρτώνται από τον τύπο, το μέγεθος και την εντόπιση των μεταστάσεων. Για παράδειγμα μεταστάσεις στα οστά είναι πιθανό να προκαλούν πόνο και να προδιαθέτουν σε κατάγματα, οι εγκεφαλικές μεταστάσεις κεφαλαλγία, επιληπτικές κρίσεις, αστάθεια, οι πνευμονικές μεταστάσεις δύσπνοια και αιμόπτυση, οι ηπατικές διόγκωση κοιλιάς ή ίκτερο (κίτρινη χρώση του δέρματος).

Οι μεταστάσεις συνήθως έπονται του αρχικού όγκου. Όταν ανευρεθεί ένας νέος όγκος σε ασθενή που στο παρελθόν είχε καρκίνο και, κυρίως μέσα στη πρώτη πενταετία, είναι πιθανότερο ότι πρόκειται για μετάσταση του πρωτοπαθούς όγκου παρά για νέο όγκο. Άλλες φορές μετάσταση και πρωτοπαθής όγκος ανακαλύπτονται ταυτόχρονα και ενίοτε ο πρωτοπαθής όγκος διαγιγνώσκεται εξαιτίας των συμπτωμάτων της μεταστατικής εστίας. Και στις δυο περιπτώσεις απαιτείται αναζήτηση της πρωτοπαθούς εστίας για να λάβει την κατάλληλη, για τον πρωτοπαθή όγκο, θεραπεία. Αφού γίνουν απεικονιστικές, εργαστηριακές και άλλες εξετάσεις για να απαντήσουμε με βεβαιότητα στο αν πρόκειται για πρωτοπαθή όγκο ή μετάσταση χρειάζεται η γνώμη του παθολογοανατόμου, ο οποίος μελετώντας δείγμα του καρκινικού ιστού στο μικροσκόπιο θ’ αναγνωρίσει τα μεταστατικά κύτταρα.

Δυστυχώς στη μεταστατική νόσο η θεραπεία δεν μπορεί να είναι ριζική (ίαση), αλλά στοχεύει στην παράταση ζωής & στην ανακούφιση των συμπτωμάτων.

Ο έλεγχος των αντιμεταστατικών παραγόντων του τμήματος MyoncotherapyTM δραστηριοποιείται στους εξής τομείς:

 • Kατανόηση και ερμηνεία των μοριακών οδών των καρκινικών βλαστικών κυττάρων που συσχετίζονται με τον σχηματισμό και την εξέλιξη του όγκου και την αναστολή αυτών των οδών σηματοδότησης της ογκογένεσης μέσω ανιμεταστατικών βιολογικών και χημικών παραγόντων
 • Έλεγχος των γονιδίων που συνδέονται με την μετάσταση ανά ογκολογικό ασθενή (Κωδικός Εξέτασης: ΜC_001-x, όπου “x” το όνομα του γονιδίου) Περιλαμβάνονται αναγνωρισμένα γονίδια που καταστέλλουν την μετάσταση όπως τα: nm-23, KAI-1, KiSS-1, BrMS 1, MKK4, MASPIN, καθώς και αναγνωρισμένα γονίδια που ενισχύουν την μετάσταση όπως τα: Ras, MEK1, Stromelysin-3, s110A4 , οστεοποντίνη, ΜΤΑ-1, Rho/Rac, GTPάσες, CXCR4/CCR7.
 • Επιλογή βάση κριτηρίων και συμμετοχή του ογκολογικού ασθενή με μεταστατική νόσο σε πολυκεντρικές κλινικές μελέτες για την απόδειξη της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας νέων θεραπευτικών αντιμεταστατικών παραγόντων.
 • Τμήμα συνδυασμένης χημειοθεραπείας και ακτινοβολίας

Οι Steel και Pckham το 1976 διαίρεσαν σε 4 κατηγορίες τους μηχανισμούς της συνδυασμένης χημειοθεραπείας με θεραπευτικό πλεονέκτημα, λόγω της συνέργειας στην αντινεοπλασματική δράση:

 1. χρήση της ανεξάρτητης τοξικότητας των διαφορετικών αντινεοπλασματικών με αποτέλεσμα να χορηγούνται σε πλήρη δόση
 2. χρήση του διαφορετικού φάσματος δράσης των αντινεοπλασματικών φαρμάκων
 3. προστατευτικά των φυσιολογικών ιστών όπως η δεξραζοξάνη και η αμιφοστίνη
 4. χρήση ενισχυτικών στην ανταπόκριση του όγκου όπως η βεραπαμίλη, η κυκλοσπορίνη Α ή τα ανάλογά τους και η χρήση του φυλλικού οξεός με 5-φθοριουρακίλη, G-CSF, KGF

Η γενετική αστάθεια των όγκων είναι το αποτέλεσμα της ύπαρξης ανθεκτικών καρκινικών υποκλώνων με διαφορετικά επίπεδα χημειοευασθησίας στα φάρμακα και στην ακτινοβολία.

Σε συνεργασία και κατ’ εντολή του θεράποντος ογκολόγου ιατρού, το τμήμα συνδυασμένης χημειοθεραπείας και ακτινοβολίας της Μονάδας σχεδιάζει και χορηγεί κατά περίπτωση εξατομικευμένο πρωτόκολλο χημειοθεραπείας με την χρήση πολλαπλών παραγόντων ή/και ακτινοβολίας σε ανθεκτικούς στη φαρμακοθεραπεία ή και στην ακτινοβολία όγκους.

Παρέχονται οι εξής εξετάσεις:

 • Κυτταρομετρικός Έλεγχος της συνεργιστικής ή ανταγωνιστικής δράσης δύο ή περισσότερων αντινεοπλασματικών φαρμάκων σε συνδυασμό ή όχι με ακτινοθεραπεία στο σύνολο των καρκινικών κυττάρων του όγκου (Κωδικός: MC_002).
 • Τμήμα κατευθυνόμενης αποδέσμευσης του αντινεοπλασματικού φαρμάκουΤο τμήμα κατευθυνόμενης αποδέσμευσης του αντινεοπλασματικού φαρμάκου δραστηριοποιείται στην αύξηση του θεραπευτικού συντελεστή ενός συγκεκριμένου φαρμάκου, μέσω της εξειδικευμένης αποδέσμευσης τους στα καρκινικά κύτταρα του ασθενούς με την χρήση ενός λιποσωματικού η κυτταρικού φορέα.Τα λιποσώματα ή τα αυτόλογα ερυθροκύτταρα, ως φορείς των αντινεοπλασματικών φαρμάκων χρησιμοποιούνται στην κλινική έρευνα της ογκολογίας τα τελευταία 20 έτη με ενθαρρυντικά αποτελέσματα μέχρι στιγμής.
 • Στο τμήμα Myoncotherapy παρέχεται σε συνεργασία με αντικαρκινικά κέντρα του εξωτερικού:Η δυνατότητα εγκλωβισμού του αντινεοπλασματικού φαρμάκου σε κατάλληλο για ενδοφλέβια χρήση λιποσωματικό ή κυτταρικό φορέα, με σκοπό την αύξηση της συγκέντρωσης του φαρμάκου στον όγκο και την μείωση της τοξικότητας στους φυσιολογικούς ιστούς (Κωδικός: MC_003).

Η φαρμακευτική ανθεκτικότητα του τμήματος MyoncotherapyΤΜ δραστηριοποιείται στην αναγνώριση και τον προσδιορισμό της εγγενούς ή επίκτητης ανθεκτικότητας των καρκινικών κυτταρικών πληθυσμών.

Ελέγχονται ανά ογκολογικό ασθενή οι εξής δείκτες που σχετίζονται με την πολυφαρμακευτική ανθεκτικότητα: (Κωδικός: PR_001-x, όπου “x” ένας από τους επόμενους κωδικούς).

 1. P-γλυκοπρωτεΐνη
 2. ΜRP1 πρωτεΐνη
 3. ΒCRP πρωτεΐνη
 4. Eπιδιορθωτικοί μηχανισμοί DNA
 5. Το τμήμα MyoncotherapyTM παρέχεται σε συνεργασία με αντικαρκινικά κέντρα του εξωτερικού το μεταγραφικό και μεταφραστικό προφίλ του όγκου με σκοπό την αποσαφήνιση της πολυφαρμακευτικής ανθεκτικότητας.

Το κόστος συμμετοχής του ογκολογικού ασθενούς στο πρόγραμμα φαρμακευτικής ανθεκτικότητας καλύπτεται σε συνεργασία με το αντίστοιχο ασφαλιστικό ταμείο και τον θεράποντα ιατρό της ογκολογικής κλινικής. Σε περίπτωση μη κάλυψης των εξόδων η συμμετοχή καλύπτεται κατά περίπτωση σε συνεργασία με την ογκολογική κλινική. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο της μονάδας Δρ. Νικόλαο Γρηγοριάδη.

Η αντικαρκινική ανοσία του τμήματος  MyoncotherapyTM αναπτύσσει στρατηγικές για την πρόκληση μιας ασφαλούς και αποτελεσματικής αντικαρκινικής ανταπόκρισης μέσω της διέγερσης του ανοσοποιητικού συστήματος.

Περιλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων για την επιτυχημένη συνδιέγερση,ωρίμανση και επιβίωση των δενδριτικών κυττάρων με έμφαση στις συνδυαστικές στρατηγικές των κυτταροτοξικών Τ-λεμφοκυττάρων (CTLs), των φυσικών φονικών λευκοκυττάρων (ΝΚs), αποτελώντας ελπιδοφόρο στρατηγική στη στοχευμένη θεραπεία του καρκίνου.

Σε συνεργασία με την Biogenea Pharmaceuticals προσφέρεται το πρόγραμμα DendrigeneaTM στους έλληνες ογκολογικούς ασθενείς, ως κατ’ εξαίρεση αυτόλογη επικουρική ενεργητική ανοσοθεραπεία.

DendrigeneaTM

Το κόστος συμμετοχής του ογκολογικού ασθενούς στο πρόγραμμα αντικαρκινικής ανοσίας καλύπτεται σε συνεργασία με το αντίστοιχο ασφαλιστικό ταμείο και τον θεράποντα ιατρό της ογκολογικής κλινικής. Σε περίπτωση μη κάλυψης των εξόδων η συμμετοχή καλύπτεται κατά περίπτωση σε συνεργασία με την ογκολογική κλινική. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του τμήματος Δρ. Νικόλαο Γρηγοριάδη.

Η γονιδιακή θεραπεία του τμήματος  MyoncotherapyTM σε συνεργασία με την εταιρεία Biogenea PharmaceuticalsΤΜ δραστηριοποιείται σε προκλινικό επίπεδο στη γενετική τροποποίηση φυσιολογικών CD34+ αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων με σκοπό την επίτευξη πολυφαρμακευτικής ανθεκτικότητας για την χημειοπροφύλαξη του μυελού των οστών κατά την χημειοθεραπεία.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του τμήματος Δρ. Νικόλαο Γρηγοριάδη.

Οι κλινικές μελέτες  &  ο σχεδιασμός  αντινεοπλασματικών φαρμάκων του τμήματος  MyoncotherapyTM παρέχει την δυνατότητα εξατομικευμένης ενημερώσης και συμμετοχής των ογκολογικών ασθενών σε κλινικές μελέτες πειραματικών φαρμάκων και προηγμένων θεραπειών σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Η μονάδα κλινικών μελετών & σχεδιασμού αντινεοπλασματικών φαρμάκων εξετάζει διεξοδικά σε συνεργασία με έγκριτους ογκολόγους, την έναρξη ερευνητικών προγραμμάτων για την ανακάλυψη και τον σχεδιασμό νέων οδηγών ενώσεων ως υποψήφιων αντινεοπλασματικών φαρμάκων, βασισμένων σε νέους μοριακούς στόχους, όπως π.χ οι αναστολείς των τυροσινικών κινασών, το ογκογονίδιο RAS, ανασταλτικών μονοκλωνικών αντισωμάτων στοχευμένης, αναστολείς της αγγειογένεσης και του πρωτεασώματος, αναστολείς της δεακυτυλάσης των ιστονών και της τελομεράσης,αναστολείς των κυκλινών CDKs, διεγέρτες κυτταρικής διαφο-ροποίησης τύπου ρετινοϊκού οξέος και λοιπά φαρμακομόρια πολλαπλής δράσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο της μονάδας Δρ. Νικόλαο Γρηγοριάδη.

 • Ψυχολογική φροντίδα ογκολογικών ασθενών Το τμήμα  MyoncotherapyTM παρέχει εξατομικευμένα προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης στον ογκολογικό ασθενή και την οικογένειά του σε συνεργασία με έγκριτους ψυχολόγους πριν, κατά την διάρκεια και μετά την εξατομικευμένη θεραπεία του ογκολογικού ασθενούς.Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του τμήματος Δρ. Νικόλαο Γρηγοριάδη.
 •  Εξατομικευμένη διατροφή ογκολογικών ασθενών Το τμήμα  MyoncotherapyTM παρέχει εξατομικευμένα προγράμματα διατροφής στον ογκολογικό ασθενή σε συνεργασία με έγκριτους διατροφολόγους εξειδικευμένους στην ογκολογία πριν, κατά την διάρκεια και μετά την εξατομικευμένη θεραπεία του ογκολογικού ασθενούς.Η αλληλεπίδραση αντινεοπλασματικού φαρμάκου – διατροφής είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ανταπόκριση του ογκολογικού ασθενούς σε συγκεκριμένη φαρμακοθεραπεία, με δυσάρεστες πολλές φορές ανεπιθύμητες παρενέργειες όταν δεν ληφθούν υπόψη οι απαραίτητες οδηγίες του θεράποντος ιατρού.Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο της μονάδας Δρ. Νικόλαο Γρηγοριάδη.

Υπεύθυνος Τμήματος

Δρ. Νικόλαος Γ. Γρηγοριάδης, PharmD. Ph.D

Φαρμακοποιός, Διδάκτωρ Ιατρικής Γενετικής, Eρευνητής Τμήματος Μοριακής Φαρμακολογίας και Φαρμακογονιδιωματικής, Φαρμακευτική Σχολή, ΑΠΘ Διευθυντής Κλινικού Εργαστηρίου της Εταιρείας Φαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας Biogenea Pharmaceuticals Ltd Eπιστημονικώς Υπεύθυνος του Τμήματος Εξατομικευμένης Θεραπευτικής του Καρκίνου ΜyOncotherapy by Biogenea Pharmaceuticals Ltd

Αίτημα για Υπηρεσία